Koncept ANFT

Gozdna kopel po konceptu ANFT izhaja iz japonske prakse shinrin-yoku, temelji pa na premisi, da zdravi predvsem – odnos. Odnos med človekom in naravo oziroma svetom vseh drugih bitij. Ta koncept črpa tudi iz filozofije globinske ekologije in Jungovske psihologije – kot pristopov k celovitemu zdravju, individuaciji in okoljski zavesti.

Ustanovitelj združenja ANFT M. Amos Clifford je leta 2012 začel zgodbo o terapevtskih gozdnih sprehodih, ki izhajajo iz japonskih gozdnih kopeli ali shinrin-yoku, v dobesednem prevodu. Na Japonskem so namreč v 80. letih prejšnjega stoletja z raziskavami v prizadevanju po zajezitvi epidemije obolevanja in bolezni v družbi, kjer je čedalje več zaposlenih preživljalo čedalje več časa na delu, v zaprtih prostorih, odkrili številne pozitivne učinke gozda na človekovo zdravje.

Ime gozdna kopel, denimo, izhaja iz odkritja, da številna drevesa izločajo fitoncide, hlapljive aromatične snovi, s katerimi se branijo pred škodljivimi organizmi – fitoncidi pa pri človeku spodbujajo nastajanje t. i. naravnih imunskih celic ubijalk, ki nas varujejo pred obolenji.

Gozdni sprehod po konceptu ANFT je zasnovan po določenem sosledju povabil, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah vodnikov ANFT. To je namenjeno ozaveščanju naših čutov, temu, da nas umiri, zadrži v trenutku, obenem pa razvija globok odnos človeka do narave in z naravo. Poudariti je treba, da je to sosledje povabil – ne nalog. Vodnik ne predpisuje in ne pričakuje, kaj naj bi udeleženci doživeli, temveč prepušča, da izkušnjo vsakdo doživlja in občuti po svoje.

Po vsakem povabilu sledi t. i. krog deljenja. Ti krogi so sestavni del gozdne terapije združenja ANFT; sprehodi krepijo človekov odnos z naravo, a tudi med ljudmi. Krog deljenja omogoča udeležencem, da delijo svoja opažanja in občutenja, s čimer tudi poglobijo svoje izkustvo.

Gozdno kopel sklene t. i. čajna ceremonija, ki udeležence polagoma vrne v vsakdanji svet.

Koncept ANFT črpa tudi iz filozofije globinske ekologije in Jungovske psihologije – kot pristopov k celovitemu zdravju, individuaciji in okoljski zavesti.